Yotam, Raja Yehuda

Tidak banyak kisah tentang raja Yotam, anaknya raja Uzia / Azarya ini, baik di 2 Raja-raja maupun di Tawarikh. Walaupun tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan [mungkin gagal menjauhkan], namun ia tercatat sebagai raja yang baik.

Klik:

2 Raja-raja 15:32-38


2Ki 15:32 Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalya, raja Israel, Yotam, anak Uzia raja Yehuda menjadi raja.

2Ki 15:33 Ia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok.

2Ki 15:34 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya.

2Ki 15:35 Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan Pintu Gerbang Tinggi di rumah TUHAN.

2Ki 15:36 Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?

2Ki 15:37 Mulai zaman itu TUHAN menyuruh Rezin, raja Aram, dan Pekah bin Remalya, menyerang Yehuda.

2Ki 15:38 Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahas, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.


Tafsiran Wycliffe


32. Dalam tahun kedua zaman Pekah. Bandingkan 15:5; II Tawarikh 27:1-9. Yotam memerintah bersama dengan Uzia, tahun 751/750 hingga 740/739 sM dan empat tahun bersama dengan Ahas, 736/735 hingga 732/731 sM (bdg. Thiele, Mysterious Numbers, hlm. 116 dst.). Sesungguhnya dia mulai memerintah pada tahun kedua dari masa pemerintahan Menahem (II Raj. 15:17).

33. Enam belas tahun. Lihat tafsiran ayat 37.

34. Ia melakukan ... tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya, kecuali bahwa dia tidak memasuki tempat ibadah (II Taw. 26:16), maksudnya: dia tidak merampas kedudukan imam.

35. Bukit-bukit pengorbanan. Yotam membiarkan bukit-bukit pengorbanan yang memecah belah bangsa itu terus dipakai untuk menyembah berhala (lih. tafsiran 12:3) [Baca perikop: Yoas, Raja Yehuda].

Ia mendirikan Pintu Gerbang Tinggi (bdg. Yeh. 9:2; di sisi utara Bait Allah). Dia membangunnya kembali.

Ayat ini berbicara tentang bukit-bukit pengorbanan dan gerbang tinggi, yang dari penjajaran kata-katanya dapat disimpulkan, bahwa Yotam mendirikan pintu gerbang itu untuk menarik penduduk Israel ke Bait Suci agar mereka memberikan persembahan mereka di situ.

37. Mulai zaman itu. Pada masa Yotam.

Rezin ... Pekah. Aram dan Israel kini berusaha untuk memaksa Yotam agar bergabung dengan Asyur (bdg. Thiele, op. cit., hlm. 117).

Ahas dinobatkan dan Yotam diberi kepercayaan hanya enam belas tahun saja (15:33) karena kebijakan Yotam menentang Asyur. Lihat juga tafsiran ayat 32.

Dari Yehu Hingga Hancurnya Kerajaan Israel (9:11-17:4).

Karena penyembahan berhala di Israel itu sudah mengancam akan menghancurkan segala pengaruh baik di sana, dan akan menyerbu Yehuda sehingga akan menghancurkan keseluruhan bangsa tersebut, maka keluarga Ahab harus dimusnahkan.

Sumber bahan: Software e-sword dan Alkitab.sabda.org.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel